• logo-rasmi

    Jabatan Landskap Negara

    Kementerian Wilayah Persekutuan

    +603-4047 0000 | +603-4045 2415 | kpjln.kpkt@1govuc.gov.my

Sistem eLANDSKAP

Sistem Pengurusan Maklumat Landskap (eLANDSKAP) yang dibangunkan akan dijadikan sebagai satu sistem pengurusan maklumat landskap yang komprehensif dan mudah dicapai, untuk panduan serta rujukan semua pengguna. Ianya akan merupakan satu sistem bersepadu berkenaan pengurusan maklumat landskap secara web based, yang merangkumi kesemua modul perancangan, pembangunan dan pengurusan landskap di seluruh negara.Buletin Semasa

Taman Pilihan

Taburan Pembangunan Projek Landskap di Malaysia

Pembangunan Projek Landskap ini adalah kerjasama Jabatan Landskap Negara dan Pihak Berkuasa Tempatan

eMap JLN