• logo-rasmi

    Jabatan Landskap Negara

    Kementerian Wilayah Persekutuan

    +603-4047 0000 | +603-4045 2415 | kpjln.kpkt@1govuc.gov.my

SENARAI GARIS PANDUAN


Bil Tajuk Keterangan Tindakan
GARIS PANDUAN LANDSKAP NEGARA TAMAN 1  BAB 1 : PENGENALAN SENI BINA LANDSKAP 
GARIS PANDUAN LANDSKAP NEGARA TAMAN 2  BAB 2 : ASPEK PERANCANGAN PEMBANGUNAN LANDSKAP 
GARIS PANDUAN LANDSKAP NEGARA TAMAN 3  BAB 3 : ASPEK PEMELIHARAAN DAN PEMULIHARAAN LANDSKAP 
GARIS PANDUAN LANDSKAP NEGARA TAMAN 4A  BAB 4A : ASPEK REKA BENTUK SENI BINA LANDSKAP [PENGENALAN]  
GARIS PANDUAN LANDSKAP NEGARA TAMAN 4B  BAB 4B : ASPEK REKA BENTUK SENI BINA LANDSKAP [TAMAN DAN REKREASI AWAM]  
GARIS PANDUAN LANDSKAP NEGARA TAMAN 4C  BAB 4C : ASPEK REKA BENTUK SENI BINA LANDSKAP [INSTITUSI PENDIDIKAN, INSTITUSI PERUBATAN & BALAI POLIS] 
GARIS PANDUAN LANDSKAP NEGARA TAMAN 4D  BAB 4D : ASPEK REKA BENTUK SENI BINA LANDSKAP [BALAI BOMBA, DEWAN AWAM, PUSAT KEBAJIKAN, PERPUSTAKAAN AWAM, PEJABAT POS & INSTITUSI KEAGAMAAN]  
GARIS PANDUAN LANDSKAP NEGARA TAMAN 4E  BAB 4E : ASPEK REKA BENTUK SENI BINA LANDSKAP [KAWASAN KOMERSIL & SISTEM JARINGAN JALAN] 
GARIS PANDUAN LANDSKAP NEGARA TAMAN 4F  BAB 4F : ASPEK REKA BENTUK SENI BINA LANDSKAP [KAWASAN INDUSTRI & KAWASAN PETEMPATAN] 
10  GARIS PANDUAN LANDSKAP NEGARA TAMAN 4H  BAB 4H : ASPEK REKA BENTUK SENI BINA LANDSKAP [PRINSIP REKABENTUK PENANAMAN, KESIMPULAN & GLOSARY] 
11  GARIS PANDUAN LANDSKAP NEGARA TAMAN 4G  BAB 4G : ASPEK REKA BENTUK SENI BINA LANDSKAP [KAWASAN RIZAB DAN UTILITI, KAWASAN PEMULIHARAAN & PINGGIRAN SUNGAI] 
12  GARIS PANDUAN LANDSKAP NEGARA TAMAN 5  BAB 5 : ASPEK PENGURUSAN PROJEK LANDSKAP 
13  GARIS PANDUAN LANDSKAP NEGARA TAMAN 6  BAB 6 : ASPEK PENGURUSAN DAN PENYELENGGARAAN LANDSKAP