• logo-rasmi

    Jabatan Landskap Negara

    Kementerian Wilayah Persekutuan

    +603-4047 0000 | +603-4045 2415 | kpjln.kpkt@1govuc.gov.my

Kembali

Maklumat Pokok


Negeri
: JOHOR
PBT
: MAJLIS PERBANDARAN JOHOR BAHRU TENGAH
Nama Taman
: HUTAN BANDAR MUTIARA RINI
Kod Taman
: 10130201
:
Kod/Tagging
: VHBMR104
Nama Saintifik
: Samanea saman
Nama Tempatan
: Rain Tree, Pukul Lima, Cow Tamarind
Jenis
: Pokok Ameniti
Morfologi
: Tree