• logo-rasmi

    Jabatan Landskap Negara

    Kementerian Wilayah Persekutuan

    +603-4047 0000 | +603-4045 2415 | kpjln.kpkt@1govuc.gov.my

Carian PBT

Pihak Berkuasa Tempatan

Majlis Bandaraya Johor Bahru

  • Email: info@mbjb.gov.my
  • Phone: 07-2198000 | Fax : 07-2230619
  • Website : www.mbjb.gov.my
  • -

Alamat

Majlis Bandaraya Johor Bahru

Peti Surat 232

Jalan Dato' Onn

80720

Johor


Senarai Taman

Taman jagaan dan diselenggara oleh Majlis Bandaraya Johor Bahru


Id nama_taman Tindakan
TAMAN AWAM MERDEKA