• logo-rasmi

    Jabatan Landskap Negara

    Kementerian Wilayah Persekutuan

    +603-4047 0000 | +603-4045 2415 | kpjln.kpkt@1govuc.gov.my

Carian PBT

Pihak Berkuasa Tempatan

Majlis Perbandaran Kluang

  • Email: mpk@johor.gov.my
  • Phone: 07-777 1401 | Fax : 07-771 3209
  • Website : www.mpkluang.gov.my
  • -

Alamat

Majlis Perbandaran Kluang

Wisma Majlis Perbandaran Kluang

Jalan Kota Tinggi

Kluang, Johor

86000

Johor


Senarai Taman

Taman jagaan dan diselenggara oleh Majlis Perbandaran Kluang


Id nama_taman Tindakan