• logo-rasmi

    Jabatan Landskap Negara

    Kementerian Wilayah Persekutuan

    +603-4047 0000 | +603-4045 2415 | kpjln.kpkt@1govuc.gov.my

Carian PBT

Pihak Berkuasa Tempatan

Majlis Daerah Mersing

  • Email: mdmg@johor.gov.my
  • Phone: 07-798 1818 | Fax : 07-799 3975
  • Website : www.mdmersing.gov.my
  • -

Alamat

Majlis Daerah Mersing

No. 1 Jalan Tun Dr. Ismail

Mersing

86800

Johor


Senarai Taman

Taman jagaan dan diselenggara oleh Majlis Daerah Mersing


Id nama_taman Tindakan