• logo-rasmi

    Jabatan Landskap Negara

    Kementerian Wilayah Persekutuan

    +603-4047 0000 | +603-4045 2415 | kpjln.kpkt@1govuc.gov.my

Carian PBT

Pihak Berkuasa Tempatan

Majlis Bandaraya Alor Setar (MBAS)

  • Email: mbas@mbas.gov.my
  • Phone: 04-733 2499 | Fax : 04-733 4377
  • Website : www.mbas.gov.my
  • -

Alamat

Majlis Bandaraya Alor Setar (MBAS)

Jalan Kolam Air

Alor Setar

05675

Kedah


Senarai Taman

Taman jagaan dan diselenggara oleh Majlis Bandaraya Alor Setar (MBAS)


Id nama_taman Tindakan
JALAN ANAK BUKIT