• logo-rasmi

    Jabatan Landskap Negara

    Kementerian Wilayah Persekutuan

    +603-4047 0000 | +603-4045 2415 | kpjln.kpkt@1govuc.gov.my

Carian PBT

Pihak Berkuasa Tempatan

Majlis Perbandaran Sungai Petani

  • Email: admin@mpspk.gov.my
  • Phone: 04 - 429 6666 | Fax : 04 - 429 6655
  • Website : www.mpspk.gov.my
  • -

Alamat

Majlis Perbandaran Sungai Petani

Menara MPSPK

Jalan Patani

Sungai Petani,

08000

Kedah


Senarai Taman

Taman jagaan dan diselenggara oleh Majlis Perbandaran Sungai Petani


Id nama_taman Tindakan