• logo-rasmi

    Jabatan Landskap Negara

    Kementerian Wilayah Persekutuan

    +603-4047 0000 | +603-4045 2415 | kpjln.kpkt@1govuc.gov.my

Carian PBT

Pihak Berkuasa Tempatan

Majlis Perbandaran Kulim

  • Email: info@mpkk.gov.my
  • Phone: 04-4325 225 | Fax : 04-4325 229
  • Website : www.mpkk.gov.my
  • -

Alamat

Majlis Perbandaran Kulim

No 1, Lebuh Bandar 2

Bandar Putra

Kulim

09000

Kedah


Senarai Taman

Taman jagaan dan diselenggara oleh Majlis Perbandaran Kulim


Id nama_taman Tindakan