• logo-rasmi

    Jabatan Landskap Negara

    Kementerian Wilayah Persekutuan

    +603-4047 0000 | +603-4045 2415 | kpjln.kpkt@1govuc.gov.my

Carian PBT

Pihak Berkuasa Tempatan

Majlis Daerah Baling

  • Email: mdbaling@mdbaling.gov.my
  • Phone: 04-4701 800 | Fax : 04-4701 580
  • Website : www.mdbaling.gov.my
  • -

Alamat

Majlis Daerah Baling

Baling

09100

Kedah


Senarai Taman

Taman jagaan dan diselenggara oleh Majlis Daerah Baling


Id nama_taman Tindakan