• logo-rasmi

    Jabatan Landskap Negara

    Kementerian Wilayah Persekutuan

    +603-4047 0000 | +603-4045 2415 | kpjln.kpkt@1govuc.gov.my

Carian PBT

Pihak Berkuasa Tempatan

Majlis Daerah Kubang Pasu

  • Email: admin@mdkubangpasu.gov.my
  • Phone: 04-918 3300 | Fax : 04-917 4057
  • Website : www.mdkubangpasu.gov.my
  • -

Alamat

Majlis Daerah Kubang Pasu

Kompleks Pentadbiran Daerah

Jitra

06000

Kedah


Senarai Taman

Taman jagaan dan diselenggara oleh Majlis Daerah Kubang Pasu


Id nama_taman Tindakan