• logo-rasmi

    Jabatan Landskap Negara

    Kementerian Wilayah Persekutuan

    +603-4047 0000 | +603-4045 2415 | kpjln.kpkt@1govuc.gov.my

Carian PBT

Pihak Berkuasa Tempatan

Majlis Perbandaran Kulai

  • Email: aduan.mpku@johor.gov.my
  • Phone: 07-663 1511 | Fax : 07-663 2407
  • Website : www.mpkulai.gov.my
  • -

Alamat

Majlis Perbandaran Kulai

Jalan Pejabat Kerajaan

Johor Darul Takzim

81000

Johor


Senarai Taman

Taman jagaan dan diselenggara oleh Majlis Perbandaran Kulai


Id nama_taman Tindakan