• logo-rasmi

    Jabatan Landskap Negara

    Kementerian Wilayah Persekutuan

    +603-4047 0000 | +603-4045 2415 | kpjln.kpkt@1govuc.gov.my

Carian PBT

Pihak Berkuasa Tempatan

Majlis Perbandaran Batu Pahat

  • Email: mpbp@johor.gov.my
  • Phone: 07-4341045 | Fax : 07-4321164
  • Website : www.mpbp.gov.my
  • -

Alamat

Majlis Perbandaran Batu Pahat

Bangunan MPBP

Jalan Pejabat

Batu Pahat

83000

Johor


Senarai Taman

Taman jagaan dan diselenggara oleh Majlis Perbandaran Batu Pahat


Id nama_taman Tindakan
TAMAN AWAM SUNGAI RAMBAH