• logo-rasmi

    Jabatan Landskap Negara

    Kementerian Wilayah Persekutuan

    +603-4047 0000 | +603-4045 2415 | kpjln.kpkt@1govuc.gov.my

Carian PBT

Pihak Berkuasa Tempatan

Majlis Daerah Segamat

  • Email: mdsgt@johor.gov.my
  • Phone: 07-9314455 | Fax : 07-9312712
  • Website : www.mdsegamat.gov.my
  • -

Alamat

Majlis Daerah Segamat

No 1, Jalan Abdullah

Segamat

85000

Johor


Senarai Taman

Taman jagaan dan diselenggara oleh Majlis Daerah Segamat


Id nama_taman Tindakan
TAMAN AWAM TASIK SEGAMAT