• logo-rasmi

    Jabatan Landskap Negara

    Kementerian Wilayah Persekutuan

    +603-4047 0000 | +603-4045 2415 | kpjln.kpkt@1govuc.gov.my

Carian PBT

Pihak Berkuasa Tempatan

Majlis Daerah Labis, Segamat

  • Email: mdlbs@johor.gov.my
  • Phone: 07-925 1781 | Fax : 07-925 1308
  • Website :
  • -

Alamat

Majlis Daerah Labis, Segamat

Pejabat Majlis Daerah Labis

Labis, Segamat

85300

Johor


Senarai Taman

Taman jagaan dan diselenggara oleh Majlis Daerah Labis, Segamat


Id nama_taman Tindakan