• logo-rasmi

    Jabatan Landskap Negara

    Kementerian Wilayah Persekutuan

    +603-4047 0000 | +603-4045 2415 | kpjln.kpkt@1govuc.gov.my

Pelan Induk Landskap

Pelan Induk Landskap merupakan salah satu program yang dilaksanakan oleh Jabatan Landskap Negara dibawah pelaksanaan Program Penghijauan Negara sebagai panduan serta sumber rujukan untuk melaksanakan pembangunan landskap masa hadapan di kawasan-kawasan pihak berkuasa tempatan.