• logo-rasmi

    Jabatan Landskap Negara

    Kementerian Wilayah Persekutuan

    +603-4047 0000 | +603-4045 2415 | kpjln.kpkt@1govuc.gov.my

Pelan Induk Landskap

Pelan Induk Landskap Majlis Daerah Pasir Mas

Majlis Daerah Pasir Mas

  • Email: mdpm@kelantan.gov.my
  • Phone: 09-7916777, 09-7916666
  • Fax : 09-7916999

Alamat

Majlis Daerah Pasir Mas

Majlis Daerah Pasir Mas Kompleks Apam Putra Bandar Bharu Lubok Jong 17000 Pasir Mas Kelantan.


01-COVER PAGE LAPORAN DRAF AKHIR
6.8MB    
02-ABSTRAK
341.3KB    
03-COVER PAGE LAPORAN PIL2
616.9KB    
04-Prakata KP JLN
68.9KB    
05-Prakata YDP PIL MDPM
255.7KB    
06-FINAL SEPERATOR PIL PASIR MAS
1.5MB    
07-ISI KANDUNGAN
494.8KB    
08-BAB 1 PENDAHULUAN
670.4KB    
09-BAB 2 PELAKSANAAN DASAR PEMBANGUNAN
374.6KB    
10-BAB 3 SENARIO SEMASA KAWASAN KAJIAN
6.3MB    
11-BAB 4 KONSEP PEMBANGUNAN PELAN INDUK LANDSKAP MAJLIS DAER
3.3MB    
12-BAB 5 PELAN INDUK LANDSKAP MAJLIS DAERAH PASIR MAS
7.2MB    
13-BAB 6 CADANGAN KAWASAN PELAN TINDAKAN PEMBANGUNAN LANDSKA
8.2MB    
14-BAB 7 ANGGARAN KOS DAN PERINGKAT PELAKSANAAN
442.3KB    
15-BAB 8 PENGURUSAN DAN PENYELENGGARAAN LANDSKAP
1MB    
16-BAB 9 GARIS PANDUAN LANDSKAP
814.3KB    
17-BAB 10 STRATEGI PELAKSANAAN LANDSKAP
695.7KB    
18-BAB 11 RUMUSAN
234.2KB    
19-LAMPIRAN
248.5KB