• logo-rasmi

    Jabatan Landskap Negara

    Kementerian Wilayah Persekutuan

    +603-4047 0000 | +603-4045 2415 | kpjln.kpkt@1govuc.gov.my

Pelan Induk Landskap

Pelan Induk Landskap Majlis Perbandaran Port Dickson

Majlis Perbandaran Port Dickson

  • Email:
  • Phone: 06-646 2057 / 2069 / 2351 / 3203 / 3408 / 2587
  • Fax : 06-6462590

Alamat

Majlis Perbandaran Port Dickson

Majlis Perbandaran Port Dickson, KM1, Jalan Pantai, 719009 Port Dickson, Negeri Sembilan Darul Khusus.


Bab 1 (pengenalan)
1.3MB    
Bab 2 (dasar perlaksanaan)
2MB    
Bab 3 (Senario Semasa Kawasan Kajian)
12.1MB    
Bab 4 (Konsep pembangunan)
8.6MB    
Bab 5 (Pelan induk)
9.6MB    
Bab 6.1 CADANGAN PEMBANGUNAN
3.3MB    
Bab 6.2 CADANGAN PEMBANGUNAN
8.6MB    
Bab 7 (Anggaran)
733KB    
Bab 8 (pengurusan dan penyelenggaraan)
6MB    
Bab 9 (Dasar dan garis panduan)
13.1MB    
Bab 10 (Strategi pelaksanaan)
261.7KB    
Bab 11 (Kesimpulan)
251KB    
BIBLIOGRAFI
93.4KB    
ISI KANDUNGAN
507.3KB    
Prakata JLN
143.1KB    
Prakata YDP
145.5KB    
Separator akhir (1-12)
179.5KB