• logo-rasmi

    Jabatan Landskap Negara

    Kementerian Wilayah Persekutuan

    +603-4047 0000 | +603-4045 2415 | kpjln.kpkt@1govuc.gov.my

Pelan Induk Landskap

Pelan Induk Landskap Majlis Daerah Jerantut

Majlis Daerah Jerantut

  • Email: http://www.mdjerantut.gov.my
  • Phone: 09-266 2205
  • Fax : 09- 266 1545

Alamat

Majlis Daerah Jerantut

Majlis Daerah Jerantut 27000 Jerantut Pahang Darul Makmur.


1. COVER, ABSTRAK, PRAKATA
1.8MB    
2. ISI KANDUNGAN
591.7KB    
3. SENARAI FOTO
728.6KB    
4. BAB 1 PENDAHULUAN
856.4KB    
5. BAB 2 DASAR PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
706.7KB    
6. BAB 3 SENARIO SEMASA KAWASAN KAJIAN-min
11.7MB    
7. BAB 4 KONSEP PEMBANGUNAN LANDSKAP
4.9MB    
8. BAB 5 PELAN INDUK LANDSKAP MAJLIS DAERAH JERANTUT-min
14.3MB    
9. BAB 6 CADANGAN PELAN TINDAKAN PEMBANGUNAN LANDSKAP
14.8MB    
10. BAB 7 ANGGARAN KOS
1.1MB    
11. BAB 8 PENGURUSAN DAN PENYELENGGARAAN LANDSKAP
3MB    
12. BAB 9 DASAR-DASAR UMUM DAN REKABENTUK LANDSKAP
5.6MB    
13. BAB 10 STRATEGI PELAKSANAAN LANDSKAP
618.2KB    
14. BAB 11 KESIMPULAN
698.1KB    
15. GLOSARI
502.9KB    
16. BIBLIOGRAFI
517.6KB    
17. JAWATANKUASA TERLIBAT
521.1KB    
18. LAMPIRAN
1MB