• logo-rasmi

    Jabatan Landskap Negara

    Kementerian Wilayah Persekutuan

    +603-4047 0000 | +603-4045 2415 | kpjln.kpkt@1govuc.gov.my

Pelan Induk Landskap

Pelan Induk Landskap Majlis Perbandaran Teluk Intan

Majlis Perbandaran Teluk Intan

  • Email: admin@mpti.gov.my
  • Phone: 05-622 1299
  • Fax : 05-621 2446

Alamat

Majlis Perbandaran Teluk Intan

Pejabat Majlis Perbandaran Teluk Intan Jalan Speedy, 36000 Teluk Intan, Perak,


00_MUKA DEPAN
2.6MB    
01-PRAKATA
628.8KB    
02-ISI KANDUNGAN
883.6KB    
03-BAB 1-PENDAHULUAN
1.6MB    
04-BAB 2-SENARIO KAWASAN KAJIAN
10.8MB    
05-BAB 3-KONSEP PEMBANGUNAN LANDSKAP
3.6MB    
06-BAB 4-PELAN INDUK LANDSKAP MPTI-1
9.6MB    
06-BAB 4-PELAN INDUK LANDSKAP MPTI-2
4.7MB    
06-BAB 4-PELAN INDUK LANDSKAP MPTI-3
4.6MB    
06-BAB 4-PELAN INDUK LANDSKAP MPTI-4
7.3MB    
06-BAB 4-PELAN INDUK LANDSKAP MPTI-5
2.9MB    
07-BAB 5-PELAN TINDAKAN
13MB    
08-BAB 6-ANGGARAN KOS
2.4MB    
09-BAB 7-PENGURUSAN DAN PENYELENGGARAAN
5.8MB    
10-BAB 8-GARIS PANDUAN
6.7MB    
11-BAB 9-AKTA DAN PENGUATKUASAAN
670.6KB    
12-BAB 10-RUMUSAN
557KB    
13-GLOSARI & BIBILIOGRAFI
596KB    
14-JAWATANKUASA TERLIBAT
582.9KB