• logo-rasmi

    Jabatan Landskap Negara

    Kementerian Wilayah Persekutuan

    +603-4047 0000 | +603-4045 2415 | kpjln.kpkt@1govuc.gov.my

Pelan Induk Landskap

Pelan Induk Landskap Majlis Daerah Ranau

Majlis Daerah Ranau

  • Email: md.rnu@sabah.gov.my
  • Phone: 088-879034
  • Fax : 088-875542

Alamat

Majlis Daerah Ranau

Majlis Daerah Ranau, Peti Surat 57, 89308 Ranau, Sabah.


ISI KANDUNGAN
135.2KB    
PENDAHULUAN
8.2MB    
LATAR BELAKANG KAWASAN KAJIAN
4.8MB    
SINTESIS & RUMUSAN
14MB    
PELAN INDUK LANDSKAP MAJLIS DAERAH RANAU
9.5MB    
KAWASAN TINDAKAN PEMBANGUNAN LANDSKAP
3.4MB    
GARIS PANDUAN PERANCANGAN & REKABENTUK LANDSKAP
4.9MB    
DASAR PERANCANGAN, PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN LANDSKAP
5MB    
PERLAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN LANDSKAP
3.2MB    
PENGURUSAN & PENYELENGARAAN
2.9MB    
GARISPANDUAN PERMOHONAN KELULUSAN PELAN LANDSKAP
4.1MB    
PENUTUP
4.7MB    
JAWATAN KUASA TEKNIKAL
604.8KB    
PAGE SEPERATOR
223.3KB    
PERUTUSAN & KATA-KATA ALUAN
639.2KB    
PENGHARGAAN
27KB    
RUJUKAN
20.1KB