• logo-rasmi

    Jabatan Landskap Negara

    Kementerian Wilayah Persekutuan

    +603-4047 0000 | +603-4045 2415 | kpjln.kpkt@1govuc.gov.my

Pelan Induk Landskap

Pelan Induk Landskap Lembaga Kemajuan Bintulu Sarawak

Lembaga Kemajuan Bintulu Sarawak

  • Email:
  • Phone:
  • Fax :

Alamat

Lembaga Kemajuan Bintulu Sarawak


1---Disediakan oleh
189KB    
2--- Abstrak Bintulu
582KB    
3--- Prakata
100.6KB    
4--- Kata-Kata Aluan
107KB    
5--- Isi Kandungan
899.6KB    
6--- Senarai Gambar, Carta, Jadual, Pelan dan Peta
869.4KB    
7--- BAB 1 PENDAHULUAN
1.4MB    
8--- BAB 2 PELAKSANAAN DASAR PEMBANGUNAN
1.7MB    
9--- BAB 3 SENARIO SEMASA KAWASAN KAJIAN
13.1MB    
10--- BAB 4 KONSEP PEMBANGUNAN PELAN INDUK LANDSKAP
7.4MB    
11--- BAB 5 PELAN INDUK LANDKSAP LEMBAGA KEMAJUAN BINTULU
8MB    
12--- BAB 6 CADANGAN PELAN TINDAKAN PEMBANGUNAN LANDSKAP BIN
10.2MB    
13--- BAB 7 ANGGARAN KOS DAN PERINGKAT PELAKSANAAN
994.2KB    
14--- BAB 8 PENGURUSAN DAN PENYELENGGARAAN LANDSKAP
4.3MB    
15--- BAB 9 DASAR UMUM DAN GARIS PANDUAN REKABENTUK LANDSKAP
8.2MB    
16--- BAB 10 STRATEGI PELAKSANAAN LANDSKAP
1.6MB    
17--- BAB 11 KESIMPULAN
861KB    
18--- Bab 12- Lampiran
1MB    
19--- Glosari
873.6KB    
20--- Bibliografi
845.8KB    
21--- Jawatankuasa kerja teknikal
864.3KB    
Muka belakang
147.2KB    
Muka depan
200.1KB