• logo-rasmi

    Jabatan Landskap Negara

    Kementerian Wilayah Persekutuan

    +603-4047 0000 | +603-4045 2415 | kpjln.kpkt@1govuc.gov.my

Pelan Induk Landskap

Pelan Induk Landskap Majlis Daerah Penampang

Majlis Daerah Penampang

  • Email:
  • Phone: 088-711711/711712/711713/711538
  • Fax : 088-712588

Alamat

Majlis Daerah Penampang

Peti Surat 80, 89507 Penampang, Sabah


Abstrak
PELAN INDUK LANDSKAP MAJLIS DAERAH PENAMPANG, SABAH 2017-2030
1.8MB    
1.0 Pendahuluan
2.7MB    
2.0 Dasar Pembangunan
3.7MB    
3.0 Profil Kawasan Majlis Daerah Penampang
3MB    
4.0 Inventori Kawasan Kajian
11.1MB    
5.0 Penilaian Karakter Landskap
6.6MB    
6.0 Pelan Konsep Landskap
10.6MB    
7.0 Pelan Induk Landskap
13.3MB    
8.0 Pelan Tindakan Kawasan Landskap
13.2MB    
9.0 Pelan Tindakan Pembangunan
2.8MB    
10.0 Pengurusan dan Penyelenggaraan Landskap
9MB    
11.0 Polisi dan Garis panduan Landskap
4.1MB    
12.0 Garis panduan Permohonan dan Kelulusan Landskap
4.9MB    
13.0 Kesimpulan
1.4MB    
Bibliografi
1.4MB    
Jawatankuasa Teknikal
983.4KB    
RINGKASAN EKSEKUTIF
1.8MB