• logo-rasmi

    Jabatan Landskap Negara

    Kementerian Wilayah Persekutuan

    +603-4047 0000 | +603-4045 2415 | kpjln.kpkt@1govuc.gov.my

Pelan Induk Landskap

Pelan Induk Landskap Majlis Daerah Gerik

Majlis Daerah Gerik

  • Email: mdg@gerik.gov.my
  • Phone: 05-7911686 , 7912305
  • Fax : 05-7912288

Alamat

Majlis Daerah Gerik

Jalan Haji Meor Yahaya, 33300 Gerik,Perak.


Abstrak_Isi Kandungan
7MB    
1.0 Latar Belakang
14.3MB    
2.0 Akta Dasar
4.8MB    
3.1 Faktor Fizikal [Part I]
3.6MB    
3.1 Faktor Fizikal [Part II]
3.1MB    
3.2 Faktor Semula Jadi [Part I]
2.6MB    
3.2 Faktor Semula Jadi [Part II]
2.2MB    
3.3 Faktor Budaya
2.6MB    
4.0 Pemilihan Kawasan Pembangunan Landskap
13.5MB    
5.0 Konsep Pembangunan Landskap MDG
2.5MB    
6.0 Konsep Landskap Keseluruhan MDG
2.6MB    
7.1 CADANGANKONSEP
1.6MB    
7.2 CADANGANKONSEP
1.9MB    
8.1 PELAN_ECOSCENIC
12.9MB    
8.2 PELAN_BANDARGERIK
5.6MB    
8.3 Pelan Kawasan Tindakan_TamanAwam
11.8MB    
8.4 Pelan Kawasan Tindakan_PekanLawin
8.1MB    
8.5 Pelan Kawasan Tindakan_DataranLoma
5.4MB    
8.6 Pelan Kawasan Tindakan_HentianRoyalBelum
11.8MB    
9.0 Dasar Umum dan GP Landskap
6.2MB    
10 PENGURUSAN
8.2MB    
11 PELAKSANAAN
4.1MB    
12 Kesimpulan
1.7MB    
13 Lampiran
2MB    
14 Bibliografi
1.9MB    
15 JawatankuasaTeknikal
2.1MB