• logo-rasmi

    Jabatan Landskap Negara

    Kementerian Wilayah Persekutuan

    +603-4047 0000 | +603-4045 2415 | kpjln.kpkt@1govuc.gov.my

Pelan Induk Landskap

Pelan Induk Landskap Majlis Daerah Marang

Majlis Daerah Marang

  • Email: mdmarang@terengganu.gov.my
  • Phone: 09-6182366
  • Fax : 09-6182490

Alamat

Majlis Daerah Marang

Majlis Daerah Marang, 21600 Marang, Terengganu Darul Iman


Abstrak
6.8MB    
1.0 Pengenalan
8.5MB    
2.0 Pelaksanaan Dasar Pembangunan
10.7MB    
3.0 Senario Kawasan Kajian (Part I)
7.8MB    
3.0 Senario Kawasan Kajian (Part II)
8.4MB    
4.0 Konsep Pembangunan Pelan Induk Landskap
7.1MB    
5.0 Cadangan Pembangunan Pelan Induk (Part I)
14.7MB    
5.0 Cadangan Pembangunan Pelan Induk (Part II)
14.5MB    
5.0 Cadangan Pembangunan Pelan Induk (Part III)
3.2MB    
6.0 Cadangan Kawasan Pelan Tindakan (Part I)
13.4MB    
6.0 Cadangan Kawasan Pelan Tindakan (Part II)
2.4MB    
7.0 Anggaran Kos Dan Pengurusan Pelaksanaan Landskap
6.3MB    
8.0 Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap
14.2MB    
9.0 Garis Panduan Reka Bentuk Landskap
13.7MB    
10.0 Kesimpulan
2.3MB    
11.0 Glosari, Bibliografi dan Lampiran
8.4MB