• logo-rasmi

    Jabatan Landskap Negara

    Kementerian Wilayah Persekutuan

    +603-4047 0000 | +603-4045 2415 | kpjln.kpkt@1govuc.gov.my

Pelan Induk Landskap

Pelan Induk Landskap Majlis Perbandaran Sepang

Majlis Perbandaran Sepang

  • Email: webmaster@mpsepang.gov.my
  • Phone: 03-8319 0200 / 03-8319 0300
  • Fax : 03-8319 0220

Alamat

Majlis Perbandaran Sepang

Majlis Perbandaran Sepang, Persiaran Semarak Api, Cyber 1, 63200 Cyberjaya, Selangor Darul Ehsan.


Front Cover
255.6KB    
Penghargaan & Prakata
185.9KB    
Isi Kandungan
210.1KB    
1.0 Pendahuluan
471.2KB    
2.0 Perlaksanaan Dasar Pembangunan
377.2KB    
3.0 Senario Semasa Kawasan Kajian
12.4MB    
4.0 Konsep Pembangunan Landskap
5.4MB