• logo-rasmi

    Jabatan Landskap Negara

    Kementerian Wilayah Persekutuan

    +603-4047 0000 | +603-4045 2415 | kpjln.kpkt@1govuc.gov.my

Pelan Induk Landskap

Pelan Induk Landskap Majlis Daerah Kubang Pasu

Majlis Daerah Kubang Pasu

  • Email:
  • Phone:
  • Fax :

Alamat

Majlis Daerah Kubang Pasu


Bab 5. ANALISIS REKA BENTUK BANDAR DAN SIRKULASI
3.6MB    
Abstrak
2.6MB    
Prakata KETUA PENGARAH JLN
236.5KB    
Prakata YDP, MDKP
396.2KB    
Cover PILMDKP ALTERED
372.4KB    
Bab 6 Analisis kaw Lapang & Kemudahan Rekreasi altered
13.6MB    
Isi Kandungan PIL MDKP2009
396KB    
Senarai rajah dan gambarpelan carta jadual
621.6KB    
Bab 1 pengenalan lap Akhir
1.2MB    
Bab 2 Profil Kawasan Kajian
4.3MB    
Bab 3.0 Guna tanah semasa
3.1MB    
Bab 6 pg 7&8 Isu dan Masaalah serta Prospek Pembangunan Kaw lapang & Rekreasi
2.2MB    
Bab 7. Prinsip dan Strategi Pembangunan Landskap
5.2MB    
BAB 4. ANALISIS CIRI-CIRI FIZIKAl
11.5MB    
Bab 8 Pelan Induk Landskap mdkp
16.2MB    
Bab 9. Pelan induk landskap kawasan guna tanah utama
3.9MB    
Bab 10 Kawasan Tindakan Utama
11.6MB    
Bab 11 DASAR ,AKTA DAN GARIS PANDUAN PIL MDKP
9.6MB    
BAB 12 PENGURUSAN DAN PELAKSAAN LANDSKAP
3MB    
Bab 13 Rumusan dan Kesimpulan
201.7KB