• logo-rasmi

    Jabatan Landskap Negara

    Kementerian Wilayah Persekutuan

    +603-4047 0000 | +603-4045 2415 | kpjln.kpkt@1govuc.gov.my

Carian


SENARAI PENYELIDIKAN - BAHAN RUJUKAN


Bil Tajuk Kategori Tahun Fail Tindakan
18  KOLEKSI PKK WARISAN  Journal   2016  1481770418Koleksi Pkk Warisan.jpg 
19  KOLEKSI PROJEK PEMULIHARAAN DAN PEMULIHAN LANDSKAP  Journal   2016  1481770450Koleksi Projek Pemuliharaan dan Pemulihan Landskap.jpg 
20  KOMPILASI KERTAS KERJA & PEMBENTANGAN PPPL 2012  Journal   2012  1481770481Kompilasi Kertas Kerja & Pembentangan PPPL 2012.jpg 
1MALAYSIA NEGARA TAMAN  Lain-Lain   2016  14817696711Malaysia Negara Taman.jpg 
10  BINA TAMAN ANDA DI RUMAH  Journal   2016  1481769800Bina Taman Anda Di Rumah.jpg 
11  DASAR LANDSKAP NEGARA  Journal   2016  1481769837Dasar Landskap Negara.png 
12  DIREKTORI LANDSKAP 2014  Journal   2014  1481769867Direktori Landskap 2014.jpg 
13  GARIS PANDUAN LANDSKAP NEGARA TAMAN  Journal   2016  1481769957Garis Panduan Landskap Negara Taman.jpg 
14  GARIS PANDUAN LANDSKAP NEGARA  Journal   2016  1481770253Garis Panduan Landskap Negara.jpg 
15  GARIS PANDUAN PROSEDUR MEMBUAT PERMOHONAN KELULUSAN PELAN & KAWALAN LANDSKAP BAGI PROJEK PEMBANGUNAN  Journal   2016  1481770335Garis Panduan Prosedur Membuat Permohonan Kelulusan Pelan & Kawalan Landskap Bagi Projek Pembangunan.jpg 
16  KE ARAH NEGARA TAMAN WAWASAN DAN CABARAN  Journal   2016  1481770364Ke Arah Negara Taman Wawasan dan Cabaran.jpg 
17  KESAN ABIOTIK TERHADAP POKOK AMENITI  Journal   2016  1481770393Kesan Abiotik Terhadap Pokok Ameniti.jpg 
21  KOMPILASI KERTAS KERJA & PEMBENTANGAN PPPL 2014  Journal   2014  1481770549Kompilasi Kertas Kerja & Pembentangan PPPL 2014.jpg 
22  MANUAL MANIPULASI PEMBUNGAAN PKK AMENITI  Journal   2016  1481770595Manual Manipulasi Pembungaan Pkk Ameniti.jpg 
23  MANUAL PELAN INDUK LANDSKAP  Journal   2016  1481770615Manual Pelan Induk Landskap.jpg 
24  MANUAL PEMANGKASAN PKK AMENITI  Journal   2016  1481770652Manual Pemangkasan Pkk Ameniti.jpg 
25  MANUAL PENANAMAN HELICONIA& SPESIS BERIZOM TANAMAN LANDSKAP  Journal   2016  1481770671Manual Penanaman Heliconia& Spesis Berizom Tanaman Landskap.jpg 
26  MANUAL PENGURUSAN RISIKO PKK AMENITI  Journal   2016  1481770705Manual Pengurusan Risiko Pkk Ameniti.jpg 
27  MANUAL PENGURUSAN TURF DI PADANG AWAM  Journal   2016  1481770732Manual Pengurusan Turf di Padang Awam.jpg 
28  MANUAL PENILAIAN KARAKTER LANDSKAP  Journal   2016  1481770751Manual Penilaian Karakter Landskap.jpg