• logo-rasmi

    Jabatan Landskap Negara

    Kementerian Wilayah Persekutuan

    +603-4047 0000 | +603-4045 2415 | kpjln.kpkt@1govuc.gov.my

Carian

SENARAI PENYELIDIKAN - REKABENTUK TEKNOLOGI


Bil Nama Kategori Program Tahun (dd-mm-yyyy) Tindakan
“Healing Garden” sebagai Asas Mereka Bentuk Lands  Program Penyelidikan Teknologi  01-01-1970 
KESAN ABIOTIK TERHADAP POKOK AMENITI BAHAGIAN 1   Program Penyelidikan Teknologi  15-06-2017 
KESAN ABIOTIK TERHADAP POKOK AMENITI BAHAGIAN 2   Program Penyelidikan Teknologi  15-06-2017 
MANUAL PEMANGKASAN POKOK AMENITI BAHAGIAN 1   Program Penyelidikan Rekabentuk  15-06-2017 
MANUAL PEMANGKASAN POKOK AMENITI BAHAGIAN 2   Program Penyelidikan Rekabentuk  15-06-2017 
MANUAL PEMANGKASAN POKOK AMENITI BAHAGIAN 3   Program Penyelidikan Rekabentuk  15-06-2017 
PIAWAIAN PRODUKTIVITI PENYELENGGARAAN LANDSKAP 1   Program Penyelidikan Teknologi  16-06-2017 
PIAWAIAN PRODUKTIVITI PENYELENGGARAAN LANDSKAP 2   Program Penyelidikan Teknologi  16-06-2017 
MANUAL PENYELENGGARAAN ASET LANSKAP TAMAN AWAM 1   Program Penyelidikan Teknologi  16-06-2017 
10  MANUAL PENYELENGGARAAN ASET LANSKAP TAMAN AWAM 2   Program Penyelidikan Teknologi  16-06-2017 
11  MANUAL PENYELENGGARAAN ASET LANSKAP TAMAN AWAM 3   Program Penyelidikan Teknologi  16-06-2017 
12  PENANAMAN HELICONIA & SPESIES BERIZOM 1   Program Penyelidikan Rekabentuk  16-06-2017 
13  PENANAMAN HELICONIA & SPESIES BERIZOM 2   Program Penyelidikan Rekabentuk  16-06-2017 
14  PENANAMAN HELICONIA & SPESIES BERIZOM 3   Program Penyelidikan Rekabentuk  16-06-2017 
15  MANUAL MANIPULASI PEMBUANGAN POKOK AMENITI 1   Program Penyelidikan Rekabentuk  16-06-2017 
16  MANUAL PENGURUSAN RISIKO POKOK AMENITI 1   Program Penyelidikan Teknologi  16-06-2017 
17  MANUAL PENGURUSAN RISIKO POKOK AMENITI 2   Program Penyelidikan Teknologi  16-06-2017 
18  MANUAL PENGURUSAN RISIKO POKOK AMENITI 3   Program Penyelidikan Teknologi  16-06-2017 
19  PEMULIHAN BEKAS TAPAK PELUPUSAN SISA PEPEJAL   Program Penyelidikan Teknologi  16-06-2017 
20  BINA TAMAN ANDA DI RUMAH   Program Penyelidikan Rekabentuk  16-06-2017