• logo-rasmi

    Jabatan Landskap Negara

    Kementerian Wilayah Persekutuan

    +603-4047 0000 | +603-4045 2415 | kpjln.kpkt@1govuc.gov.my

Rujukan youtube


  • Tajuk: Pengenalan Pokok Hiasan di Fakulti Senibina UPM | Kebun Bandar
  • Keterangan: Praktikal Pengenalan Jenis-jenis Pokok Hortikultur Hiasan di Fakulti Senibina dan Landskap UPM.
  • Pautan https://youtu.be/hknccnK92yI