• logo-rasmi

    Jabatan Landskap Negara

    Kementerian Wilayah Persekutuan

    +603-4047 0000 | +603-4045 2415 | kpjln.kpkt@1govuc.gov.my

Rujukan youtube


  • Tajuk: Agenda Landskap 2050 pastikan pembangunan peliharaan alam sekitar
  • Keterangan: Kerjasama lebih rapat diperlukan antara Institut Landskap Arkitek Malaysia ILAM dan Jabatan Landskap Negara bagi menjayakan Agenda Seni Bina Landskap 2050 LAA 2050.
  • Pautan https://youtu.be/9E3E--X1MQ8