• logo-rasmi

    Jabatan Landskap Negara

    Kementerian Wilayah Persekutuan

    +603-4047 0000 | +603-4045 2415 | kpjln.kpkt@1govuc.gov.my

Rujukan youtube


  • Tajuk: SPM 2017 – HARI LANDSKAP NEGARA [3 MAC 2017]
  • Keterangan: TETAMU : DR SUHARDI MAULAN, Timbalan Presiden Institut Arkitek Landskap Malaysia [ILAM]
  • Pautan https://youtu.be/IG_2NV_pef4