• logo-rasmi

    Jabatan Landskap Negara

    Kementerian Wilayah Persekutuan

    +603-4047 0000 | +603-4045 2415 | kpjln.kpkt@1govuc.gov.my

LANDSKAP - LEMBUT


Bil Negeri Perkara Tindakan
1 JOHOR LANDSKAP LEMBUT HUTAN BANDAR MUTIARA
2 KEDAH LANDSKAP LEMBUT JALAN ANAK BUKIT
3 NEGERI SEMBILAN LANDSKAP LEMBUT TAMAN AWAM TASIK SEREMBAN
4 PAHANG LANDSKAP LEMBUT TAMAN BANDAR TEMERLOH
5 PULAU PINANG LANDSKAP LEMBUT TAMAN PERBANDARAN

LANDSKAP - KEJUR


Bil Negeri Perkara Tindakan
1 JOHOR LANDSKAP KEJUR HUTAN BANDAR MUTIARA
2 KEDAH LANDSKAP KEJUR JALAN ANAK BUKIT
3 NEGERI SEMBILAN LANDSKAP KEJUR TAMAN AWAM TASIK SEREMBAN
4 PAHANG LANDSKAP KEJUR TAMAN BANDAR TEMERLOH
5 PULAU PINANG LANDSKAP KEJUR TAMAN PERBANDARAN