• logo-rasmi

    Jabatan Landskap Negara

    Kementerian Wilayah Persekutuan

    +603-4047 0000 | +603-4045 2415 | kpjln.kpkt@1govuc.gov.my

Peningkatan Sistem eLandskap

Sejajar dengan pembangunan semasa, kehendak untuk menaiktaraf sistem perlu dilaksanan supaya ianya senantiasa dalam keadaan siap-siaga.