• logo-rasmi

    Jabatan Landskap Negara

    Kementerian Wilayah Persekutuan

    +603-4047 0000 | +603-4045 2415 | kpjln.kpkt@1govuc.gov.my

Carian


SENARAI PENYELIDIKAN - BAHAN RUJUKAN


Bil Tajuk Kategori Tahun Fail Tindakan
29  MANUAL PENYELENGGARAAN ASET LANDSKAP TAMAN AWAM  Journal   2016  1481770786Manual Penyelenggaraan Aset Landskap Taman Awam.jpg 
31  PANDUAN PEMULIHARAAN BEKAS TAPAK PELUPUSAN SISA PEPEJAL SEBAGAI TAMAN AWAM  Journal   2016  1481771569Panduan Pemuliharaan Bekas Tapak Pelupusan Sisa Pepejal Sebagai Taman Awam.jpg 
32  PANDUAN PENANAMAN PKK TEDUHAN  Journal   2016  1481771598Panduan Penanaman Pkk Teduhan.jpg 
33  PANDUAN PENILAIAN DAN PEMILIHAN TAPAK PROJEK PEMBANGUNAN LANDSKAP  Journal   2016  1481771621Panduan Penilaian dan Pemilihan Tapak Projek Pembangunan Landskap.jpg 
34  PANDUAN REKABENTUK SEJAGAT (UNIVERSAL DESIGN) KEMUDAHAN REKREASI TAMAN AWAM  Journal   2016  1481771644Panduan Rekabentuk Sejagat (Universal Design) Kemudahan Rekreasi Taman Awam.jpg 
35  PEMBANGUNAN DAN PENGINDAHAN BUKIT FRASER  Journal   2016  1481771665Pembangunan dan Pengindahan Bukit Fraser.jpg 
36  PENGURUSAN PEROSAK & PENYAKIT UTAMA PKK AMENITI MELALUI KAWALAN KIMIA  Journal   2016  1481771687Pengurusan Perosak & Penyakit Utama Pkk Ameniti Melalui Kawalan Kimia.jpg 
37  PENYAKIT UTAMA PKK AMENITI  Journal   2016  1481771709Penyakit Utama Pkk Ameniti.jpg 
38  PIAWAIAN PRODUKTIVITI PENYELENGGARAAN LANDSKAP  Journal   2016  1481771760Piawaian Produktiviti Penyelenggaraan Landskap.jpg 
39  POKOK UTAMA BERBUNGA  Journal   2016  1481771791Pokok Utama Berbunga.jpg 
40  RUANG-RUANG HIJAU  Journal   2016  1481771915Ruang-ruang Hijau.jpg 
41  SERANGGA PEROSAK PKK AMENITI  Journal   2016  1481771937Serangga Perosak Pkk Ameniti.jpg 
21  KOMPILASI KERTAS KERJA & PEMBENTANGAN PPPL 2014  Journal   2014  1481770549Kompilasi Kertas Kerja & Pembentangan PPPL 2014.jpg 
12  DIREKTORI LANDSKAP 2014  Journal   2014  1481769867Direktori Landskap 2014.jpg 
20  KOMPILASI KERTAS KERJA & PEMBENTANGAN PPPL 2012  Journal   2012  1481770481Kompilasi Kertas Kerja & Pembentangan PPPL 2012.jpg