• logo-rasmi

    Jabatan Landskap Negara

    Kementerian Wilayah Persekutuan

    +603-4047 0000 | +603-4045 2415 | kpjln.kpkt@1govuc.gov.my

SENARAI DASAR


Bil Tajuk Keterangan Tindakan
21  Akta Kerajaan Tempatan 1976  Akta Kerajaan Tempatan 1976 
22  Akta Kuarantin Tumbuhan 167  Akta Kuarantin Tumbuhan 167 
23  Akta Pemuliharaan Hidupan Liar 2010  Akta Pemuliharaan Hidupan Liar 2010 
24  Akta Perancang Bandar dan Desa 1976  Akta Perancang Bandar dan Desa 1976 
25  Akta Perhutanan Negara 1984  Akta Perhutanan Negara 1984 
26  Akta Perlindungan Hidupan Liar 1972  Akta Perlindungan Hidupan Liar 1972 
27  Akta Racun Makhluk Perosak 1974  Akta Racun Makhluk Perosak 1974 
28  Akta Taman Negara 1980  Akta Taman Negara 1980 
29  Akta Warisan Kebangsaan 2005  Akta Warisan Kebangsaan 2005 
30  Undang-Undang Kecil Taman MP Seberang Perai  Undang-Undang Kecil Taman MP Seberang Perai 
31  Undang-Undang Kecil Taman MP Subang Jaya  Undang-Undang Kecil Taman MP Subang Jaya 
32  Undang-Undang Kecil Vandalisme MD Simpang Renggam  Undang-Undang Kecil Vandalisme MD Simpang Renggam 
33  Undang-Undang Kecil Vandalisme MP Hang Tuah Jaya  Undang-Undang Kecil Vandalisme MP Hang Tuah Jaya 
34  Undang-Undang Kecil Vandalisme MP Seberang Perai  Undang-Undang Kecil Vandalisme MP Seberang Perai 
35  Dasar Alam Sekitar Negara  Dasar Alam Sekitar Negara 
36  Dasar Kepelbagaian Biologi Kebangsaan  Dasar Kepelbagaian Biologi Kebangsaan 
37  Dasar Perbandaran Negara  Dasar Perbandaran Negara 
38  Dasar Teknologi Hijau Negara  Dasar Teknologi Hijau Negara 
39  test  test 
40  Demo Ordinan & Enakmen  Demo Ordinan & Enakmen