• logo-rasmi

    Jabatan Landskap Negara

    Kementerian Wilayah Persekutuan

    +603-4047 0000 | +603-4045 2415 | kpjln.kpkt@1govuc.gov.my

SENARAI DASAR


Bil Tajuk Keterangan Tindakan
Undang-Undang Kecil Vandalisme MP Seberang Perai  Undang-Undang Kecil Vandalisme MP Seberang Perai 
Undang-Undang Kecil Vandalisme MP Hang Tuah Jaya  Undang-Undang Kecil Vandalisme MP Hang Tuah Jaya 
Undang-Undang Kecil Vandalisme MD Simpang Renggam  Undang-Undang Kecil Vandalisme MD Simpang Renggam 
Undang-Undang Kecil Taman MP Subang Jaya  Undang-Undang Kecil Taman MP Subang Jaya 
Undang-Undang Kecil Taman MP Seberang Perai  Undang-Undang Kecil Taman MP Seberang Perai 
The Rio Declaration on Environment and Development  The Rio Declaration on Environment and Development 
The RAMSAR Convention Manual  The RAMSAR Convention Manual 
The Florence Charter 1981  The Florence Charter 1981 
Teks-Ucapan-RMK11  Teks-Ucapan-RMK11 
10  Pelan Hala Tuju GTP - Ringkasan Eksekutif  Pelan Hala Tuju GTP - Ringkasan Eksekutif 
11  Panduan Penanaman Pokok Teduhan  Panduan Penanaman Pokok Teduhan 
12  Langkawi Declaration 1989  Langkawi Declaration 1989 
13  KYOTO Protokol to the UN Framework  KYOTO Protokol to the UN Framework 
14  Garis Panduan Tanah Lapang dan Kawasan Rekreasi  Garis Panduan Tanah Lapang dan Kawasan Rekreasi 
15  Garis Panduan Perancangan Padang Golf  Garis Panduan Perancangan Padang Golf 
16  Garis Panduan Pelaksanaan Program Penyelenggaran Infra Awam 2006  Garis Panduan Pelaksanaan Program Penyelenggaran Infra Awam 2006 
17  Garis Panduan Landskap Lembut Untuk Kerja Landskap  Garis Panduan Landskap Lembut Untuk Kerja Landskap 
18  Garis Panduan Landskap Dan Penanaman Pokok - Kubang Pasu  Garis Panduan Landskap Dan Penanaman Pokok - Kubang Pasu 
19  Economic Transformation Programme  Economic Transformation Programme 
20  Dasar Teknologi Hijau Negara  Dasar Teknologi Hijau Negara