• logo-rasmi

    Jabatan Landskap Negara

    Kementerian Wilayah Persekutuan

    +603-4047 0000 | +603-4045 2415 | kpjln.kpkt@1govuc.gov.my

Carian

Senarai Landskap Kejur


Jumlah Rekod: 25,716
Bil PBT Kod Tag Jenis Nama Pokok Keadaan Taman Tindakan
221  Majlis Perbandaran Johor Baharu Tengah  LKHBMR177  Arca  Landskap Kejur  Baik  Hutan Bandar Mutiara Rini 
222  Majlis Perbandaran Johor Baharu Tengah  KAHBMR127  Tong sampah  Perabot Landskap  Baik  Hutan Bandar Mutiara Rini 
223  Majlis Perbandaran Johor Baharu Tengah  LKHBMR178  Arca  Landskap Kejur  Baik  Hutan Bandar Mutiara Rini 
224  Majlis Perbandaran Johor Baharu Tengah  PLHBMR353  Papan tanda  Perabot Landskap  Baik  Hutan Bandar Mutiara Rini 
225  Majlis Perbandaran Johor Baharu Tengah  PLHBMR354  Papan tanda  Perabot Landskap  Baik  Hutan Bandar Mutiara Rini 
226  Majlis Perbandaran Johor Baharu Tengah  KAHBMR128  Tong sampah  Perabot Landskap  Baik  Hutan Bandar Mutiara Rini 
227  Majlis Perbandaran Johor Baharu Tengah  KAHBMR129  Surau  Kemudahan Awam  Baik  Hutan Bandar Mutiara Rini 
228  Majlis Perbandaran Johor Baharu Tengah  KAHBMR130  Tong sampah  Perabot Landskap  Baik  Hutan Bandar Mutiara Rini 
229  Majlis Perbandaran Johor Baharu Tengah  PLHBMR355  Lampu taman  Perabot Landskap  Baik  Hutan Bandar Mutiara Rini 
230  Majlis Perbandaran Johor Baharu Tengah  PLHBMR356  Papan tanda  Perabot Landskap  Baik  Hutan Bandar Mutiara Rini 
231  Majlis Perbandaran Johor Baharu Tengah  PLHBMR357  Alatan senaman riang  Landskap Kejur  Baik  Hutan Bandar Mutiara Rini 
232  Majlis Perbandaran Johor Baharu Tengah  PLHBMR358  Alatan senaman riang  Landskap Kejur  Baik  Hutan Bandar Mutiara Rini 
233  Majlis Perbandaran Johor Baharu Tengah  PLHBMR359  Alatan senaman riang  Landskap Kejur  Baik  Hutan Bandar Mutiara Rini 
234  Majlis Perbandaran Johor Baharu Tengah  PLHBMR360  Alatan senaman riang  Landskap Kejur  Baik  Hutan Bandar Mutiara Rini 
235      tong sampah  Perabut Taman  Baik  Taman Rekreasi Taman Teratai 
236  Majlis Perbandaran Johor Baharu Tengah  PLHBMR361  Alatan senaman riang  Landskap Kejur  Baik  Hutan Bandar Mutiara Rini 
237  Majlis Perbandaran Johor Baharu Tengah  PLHBMR362  Alatan senaman riang  Landskap Kejur  Baik  Hutan Bandar Mutiara Rini 
238  Majlis Perbandaran Johor Baharu Tengah  PLHBMR363  Alatan senaman riang  Landskap Kejur  Baik  Hutan Bandar Mutiara Rini 
239  Majlis Perbandaran Johor Baharu Tengah  PLHBMR364  Alatan senaman riang  Landskap Kejur  Baik  Hutan Bandar Mutiara Rini 
240  Majlis Perbandaran Johor Baharu Tengah  PLHBMR365  Alatan senaman riang  Landskap Kejur  Baik  Hutan Bandar Mutiara Rini