• logo-rasmi

    Jabatan Landskap Negara

    Kementerian Wilayah Persekutuan

    +603-4047 0000 | +603-4045 2415 | kpjln.kpkt@1govuc.gov.my

Carian

Senarai Landskap Kejur


Jumlah Rekod: 25,716
Bil PBT Kod Tag Jenis Nama Pokok Keadaan Taman Tindakan
25481  Jabatan Landskap Negara & DBKL  LKLK10  Jambatan / Jejantas  Landskap Kejur  Baik  Taman Lembah Kiara 
25482  Jabatan Landskap Negara & DBKL  PLLK1  Papan tanda  Perabot Landskap  Baik  Taman Lembah Kiara 
25483  Jabatan Landskap Negara & DBKL  PLLK2  Papan tanda  Perabot Landskap  Baik  Taman Lembah Kiara 
25484  Jabatan Landskap Negara & DBKL  PLLK3  Papan tanda  Perabot Landskap  Baik  Taman Lembah Kiara 
25485  Jabatan Landskap Negara & DBKL  PLLK4  Lampu taman  Perabot Landskap  Baik  Taman Lembah Kiara 
25486  Jabatan Landskap Negara & DBKL  PLLK5  Lampu taman  Perabot Landskap  Baik  Taman Lembah Kiara 
25487  Jabatan Landskap Negara & DBKL  PLLK6  Lampu taman  Perabot Landskap  Baik  Taman Lembah Kiara 
25488  Jabatan Landskap Negara & DBKL  PLLK7  Bangku  Perabot Landskap  Baik  Taman Lembah Kiara 
25489  Jabatan Landskap Negara & DBKL  PLLK8  Bangku  Perabot Landskap  Baik  Taman Lembah Kiara 
25490  Jabatan Landskap Negara & DBKL  PLLK9  Bangku  Perabot Landskap  Baik  Taman Lembah Kiara 
25491  Jabatan Landskap Negara & DBKL  PLLK10  Lampu taman  Perabot Landskap  Baik  Taman Lembah Kiara 
25492  Jabatan Landskap Negara & DBKL  PLLK11  Lampu taman  Perabot Landskap  Baik  Taman Lembah Kiara 
25493  Jabatan Landskap Negara & DBKL  PLLK12  Lampu taman  Perabot Landskap  Baik  Taman Lembah Kiara 
25494  Jabatan Landskap Negara & DBKL  PLLK13  Lampu taman  Perabot Landskap  Baik  Taman Lembah Kiara 
25495  Jabatan Landskap Negara & DBKL  PLLK14  Papan tanda  Perabot Landskap  Baik  Taman Lembah Kiara 
25496  Jabatan Landskap Negara & DBKL  PLLK15  Papan tanda  Perabot Landskap  Baik  Taman Lembah Kiara 
25497  Jabatan Landskap Negara & DBKL  PLLK16  Lampu taman  Perabot Landskap  Baik  Taman Lembah Kiara 
25498  Jabatan Landskap Negara & DBKL  PLLK17  Papan tanda  Perabot Landskap  Baik  Taman Lembah Kiara 
25499  Jabatan Landskap Negara & DBKL  PLLK18  Papan tanda  Perabot Landskap  Baik  Taman Lembah Kiara 
25500  Jabatan Landskap Negara & DBKL  PLLK19  Lampu taman  Perabot Landskap  Daif  Taman Lembah Kiara