• logo-rasmi

    Jabatan Landskap Negara

    Kementerian Wilayah Persekutuan

    +603-4047 0000 | +603-4045 2415 | kpjln.kpkt@1govuc.gov.my

Carian

Senarai Landskap Kejur


Jumlah Rekod: 25,716
Bil PBT Kod Tag Jenis Nama Pokok Keadaan Taman Tindakan
25621  Jabatan Landskap Negara & DBKL  PLLK140  Papan tanda  Perabot Landskap  Baik  Taman Lembah Kiara 
25622  Jabatan Landskap Negara & DBKL  PLLK141  Lampu taman  Perabot Landskap  Baik  Taman Lembah Kiara 
25623  Jabatan Landskap Negara & DBKL  PLLK142  Bangku  Perabot Landskap  Baik  Taman Lembah Kiara 
25624  Jabatan Landskap Negara & DBKL  PLLK143  Lampu taman  Perabot Landskap  Baik  Taman Lembah Kiara 
25625  Jabatan Landskap Negara & DBKL  PLLK144  Lampu taman  Perabot Landskap  Baik  Taman Lembah Kiara 
25626  Jabatan Landskap Negara & DBKL  PLLK145  Lampu taman  Perabot Landskap  Baik  Taman Lembah Kiara 
25627  Jabatan Landskap Negara & DBKL  PLLK146  Wakaf  Perabot Landskap  Baik  Taman Lembah Kiara 
25628  Jabatan Landskap Negara & DBKL  PLLK147  Lampu taman  Perabot Landskap  Baik  Taman Lembah Kiara 
25629  Jabatan Landskap Negara & DBKL  PLLK148  Lampu taman  Perabot Landskap  Baik  Taman Lembah Kiara 
25630  Jabatan Landskap Negara & DBKL  PLLK149  Lampu taman  Perabot Landskap  Baik  Taman Lembah Kiara 
25631  Jabatan Landskap Negara & DBKL  PLLK150  Bangku  Perabot Landskap  Baik  Taman Lembah Kiara 
25632  Jabatan Landskap Negara & DBKL  PLLK151  Bangku  Perabot Landskap  Baik  Taman Lembah Kiara 
25633  Jabatan Landskap Negara & DBKL  PLLK152  Lampu taman  Perabot Landskap  Baik  Taman Lembah Kiara 
25634  Jabatan Landskap Negara & DBKL  PLLK153  Lampu taman  Perabot Landskap  Baik  Taman Lembah Kiara 
25635  Jabatan Landskap Negara & DBKL  PLLK154  Lampu taman  Perabot Landskap  Baik  Taman Lembah Kiara 
25636  Jabatan Landskap Negara & DBKL  PLLK155  Lampu taman  Perabot Landskap  Baik  Taman Lembah Kiara 
25637  Jabatan Landskap Negara & DBKL  PLLK156  Lampu taman  Perabot Landskap  Baik  Taman Lembah Kiara 
25638  Jabatan Landskap Negara & DBKL  PLLK157  Lampu taman  Perabot Landskap  Baik  Taman Lembah Kiara 
25639  Jabatan Landskap Negara & DBKL  PLLK158  Lampu taman  Perabot Landskap  Baik  Taman Lembah Kiara 
25640  Jabatan Landskap Negara & DBKL  PLLK159  Lampu taman  Perabot Landskap  Baik  Taman Lembah Kiara