• logo-rasmi

    Jabatan Landskap Negara

    Kementerian Wilayah Persekutuan

    +603-4047 0000 | +603-4045 2415 | kpjln.kpkt@1govuc.gov.my

Carian

Senarai Landskap Kejur


Jumlah Rekod: 25,716
Bil PBT Kod Tag Jenis Nama Pokok Keadaan Taman Tindakan
25661  Jabatan Landskap Negara & DBKL  PLLK180  Lampu taman  Perabot Landskap  Baik  Taman Lembah Kiara 
25662  Jabatan Landskap Negara & DBKL  PLLK181  Lampu taman  Perabot Landskap  Baik  Taman Lembah Kiara 
25663  Jabatan Landskap Negara & DBKL  PLLK182  Papan tanda  Perabot Landskap  Baik  Taman Lembah Kiara 
25664  Jabatan Landskap Negara & DBKL  PLLK183  Papan tanda  Perabot Landskap  Baik  Taman Lembah Kiara 
25665  Jabatan Landskap Negara & DBKL  PLLK184  Papan tanda  Perabot Landskap  Baik  Taman Lembah Kiara 
25666  Jabatan Landskap Negara & DBKL  PLLK185  Papan tanda  Perabot Landskap  Baik  Taman Lembah Kiara 
25667  Jabatan Landskap Negara & DBKL  PLLK186  Lampu taman  Perabot Landskap  Baik  Taman Lembah Kiara 
25668  Jabatan Landskap Negara & DBKL  PLLK187  Papan tanda  Perabot Landskap  Baik  Taman Lembah Kiara 
25669  Jabatan Landskap Negara & DBKL  PLLK188  Papan tanda  Perabot Landskap  Baik  Taman Lembah Kiara 
25670  Jabatan Landskap Negara & DBKL  PLLK189  Papan tanda  Perabot Landskap  Baik  Taman Lembah Kiara 
25671  Jabatan Landskap Negara & DBKL  PLLK190  Papan tanda  Perabot Landskap  Baik  Taman Lembah Kiara 
25672  Jabatan Landskap Negara & DBKL  PLLK191  Papan tanda  Perabot Landskap  Baik  Taman Lembah Kiara 
25673  Jabatan Landskap Negara & DBKL  PLLK192  Papan tanda  Perabot Landskap  Baik  Taman Lembah Kiara 
25674  Jabatan Landskap Negara & DBKL  PLLK193  Papan tanda  Perabot Landskap  Baik  Taman Lembah Kiara 
25675  Jabatan Landskap Negara & DBKL  PLLK194  Papan tanda  Perabot Landskap  Baik  Taman Lembah Kiara 
25676  Jabatan Landskap Negara & DBKL  PLLK195  Alatan senaman riang  Landskap Kejur  Baik  Taman Lembah Kiara 
25677  Jabatan Landskap Negara & DBKL  PLLK196  Alatan senaman riang  Landskap Kejur  Baik  Taman Lembah Kiara 
25678  Jabatan Landskap Negara & DBKL  PLLK197  Alatan senaman riang  Landskap Kejur  Baik  Taman Lembah Kiara 
25679  Jabatan Landskap Negara & DBKL  PLLK198  Alatan senaman riang  Landskap Kejur  Baik  Taman Lembah Kiara 
25680  Jabatan Landskap Negara & DBKL  PLLK199  Alatan senaman riang  Landskap Kejur  Baik  Taman Lembah Kiara