• logo-rasmi

    Jabatan Landskap Negara

    Kementerian Wilayah Persekutuan

    +603-4047 0000 | +603-4045 2415 | kpjln.kpkt@1govuc.gov.my

Carian

Senarai Landskap Kejur


Jumlah Rekod: 25,716
Bil PBT Kod Tag Jenis Nama Pokok Keadaan Taman Tindakan
25681  Jabatan Landskap Negara & DBKL  PLLK200  Alatan senaman riang  Landskap Kejur  Baik  Taman Lembah Kiara 
25682  Jabatan Landskap Negara & DBKL  PLLK201  Lampu taman  Perabot Landskap  Baik  Taman Lembah Kiara 
25683  Jabatan Landskap Negara & DBKL  PLLK202  Papan tanda  Perabot Landskap  Baik  Taman Lembah Kiara 
25684  Jabatan Landskap Negara & DBKL  PLLK203  Papan tanda  Perabot Landskap  Baik  Taman Lembah Kiara 
25685  Jabatan Landskap Negara & DBKL  PLLK204  Papan tanda  Perabot Landskap  Baik  Taman Lembah Kiara 
25686  Jabatan Landskap Negara & DBKL  PLLK205  Papan tanda  Perabot Landskap  Baik  Taman Lembah Kiara 
25687  Jabatan Landskap Negara & DBKL  PLLK206  Papan tanda  Perabot Landskap  Baik  Taman Lembah Kiara 
25688  Jabatan Landskap Negara & DBKL  PLLK207  Papan tanda  Perabot Landskap  Baik  Taman Lembah Kiara 
25689  Jabatan Landskap Negara & DBKL  PLLK208  Papan tanda  Perabot Landskap  Baik  Taman Lembah Kiara 
25690  Jabatan Landskap Negara & DBKL  PLLK209  Alatan senaman riang  Landskap Kejur  Baik  Taman Lembah Kiara 
25691  Jabatan Landskap Negara & DBKL  PLLK210  Alatan senaman riang  Landskap Kejur  Baik  Taman Lembah Kiara 
25692  Jabatan Landskap Negara & DBKL  PLLK211  Alatan senaman riang  Landskap Kejur  Baik  Taman Lembah Kiara 
25693  Jabatan Landskap Negara & DBKL  PLLK212  Alatan senaman riang  Landskap Kejur  Baik  Taman Lembah Kiara 
25694  Jabatan Landskap Negara & DBKL  PLLK213  Alatan senaman riang  Landskap Kejur  Baik  Taman Lembah Kiara 
25695  Jabatan Landskap Negara & DBKL  PLLK214  Lampu taman  Perabot Landskap  Baik  Taman Lembah Kiara 
25696  Jabatan Landskap Negara & DBKL  PLLK215  Papan tanda  Perabot Landskap  Baik  Taman Lembah Kiara 
25697  Jabatan Landskap Negara & DBKL  PLLK216  Lampu taman  Perabot Landskap  Baik  Taman Lembah Kiara 
25698  Jabatan Landskap Negara & DBKL  PLLK217  Lampu taman  Perabot Landskap  Baik  Taman Lembah Kiara 
25699  Jabatan Landskap Negara & DBKL  PLLK218  Lampu taman  Perabot Landskap  Baik  Taman Lembah Kiara 
25700  Jabatan Landskap Negara & DBKL  PLLK219  Papan tanda  Perabot Landskap  Baik  Taman Lembah Kiara