• logo-rasmi

    Jabatan Landskap Negara

    Kementerian Wilayah Persekutuan

    +603-4047 0000 | +603-4045 2415 | kpjln.kpkt@1govuc.gov.my

Carian

Senarai Landskap Kejur


Jumlah Rekod: 25,716
Bil PBT Kod Tag Jenis Nama Pokok Keadaan Taman Tindakan
241  Majlis Perbandaran Johor Baharu Tengah  PLHBMR366  Alatan senaman riang  Landskap Kejur  Baik  Hutan Bandar Mutiara Rini 
242  Majlis Perbandaran Johor Baharu Tengah  PLHBMR367  Alatan senaman riang  Landskap Kejur  Baik  Hutan Bandar Mutiara Rini 
243  Majlis Perbandaran Johor Baharu Tengah  KAHBMR131  Tong sampah  Perabot Landskap  Baik  Hutan Bandar Mutiara Rini 
244  Majlis Perbandaran Johor Baharu Tengah  KAHBMR132  Tong sampah  Perabot Landskap  Baik  Hutan Bandar Mutiara Rini 
245  Majlis Perbandaran Johor Baharu Tengah  KAHBMR133  Utiliti  Landskap Kejur  Baik  Hutan Bandar Mutiara Rini 
246  Majlis Perbandaran Johor Baharu Tengah  KAHBMR134  Tong sampah  Perabot Landskap  Baik  Hutan Bandar Mutiara Rini 
247  Majlis Perbandaran Johor Baharu Tengah  PLHBMR368  Papan tanda  Perabot Landskap  Baik  Hutan Bandar Mutiara Rini 
248  Majlis Perbandaran Johor Baharu Tengah  PLHBMR369  Papan tanda  Perabot Landskap  Baik  Hutan Bandar Mutiara Rini 
249  Majlis Perbandaran Johor Baharu Tengah  PLHBMR370  Wakaf  Perabot Landskap  Baik  Hutan Bandar Mutiara Rini 
250  Majlis Perbandaran Johor Baharu Tengah  PLHBMR371  Wakaf  Perabot Landskap  Baik  Hutan Bandar Mutiara Rini 
251  Majlis Perbandaran Johor Baharu Tengah  KAHBMR135  Tong sampah  Perabot Landskap  Baik  Hutan Bandar Mutiara Rini 
252  Majlis Perbandaran Johor Baharu Tengah  PLHBMR372  Papan tanda  Perabot Landskap  Baik  Hutan Bandar Mutiara Rini 
253  Majlis Perbandaran Johor Baharu Tengah  LKHBMR179  Monumen / struktur  Landskap Kejur  Baik  Hutan Bandar Mutiara Rini 
254  Majlis Perbandaran Johor Baharu Tengah  PLHBMR373  Papan tanda  Perabot Landskap  Baik  Hutan Bandar Mutiara Rini 
255  Majlis Perbandaran Johor Baharu Tengah  KAHBMR136  Tong sampah  Perabot Landskap  Baik  Hutan Bandar Mutiara Rini 
256  Majlis Perbandaran Johor Baharu Tengah  PLHBMR374  Papan tanda  Perabot Landskap  Baik  Hutan Bandar Mutiara Rini 
257  Majlis Perbandaran Johor Baharu Tengah  PLHBMR375  Papan tanda  Perabot Landskap  Baik  Hutan Bandar Mutiara Rini 
258  Majlis Perbandaran Johor Baharu Tengah  KAHBMR137  Tong sampah  Perabot Landskap  Baik  Hutan Bandar Mutiara Rini 
259  Majlis Perbandaran Johor Baharu Tengah  PLHBMR376  Papan tanda  Perabot Landskap  Baik  Hutan Bandar Mutiara Rini 
260  Majlis Perbandaran Johor Baharu Tengah  PLHBMR377  Papan tanda  Perabot Landskap  Baik  Hutan Bandar Mutiara Rini