• logo-rasmi

    Jabatan Landskap Negara

    Kementerian Wilayah Persekutuan

    +603-4047 0000 | +603-4045 2415 | kpjln.kpkt@1govuc.gov.my

Carian

Senarai Landskap Kejur


Jumlah Rekod: 25,716
Bil PBT Kod Tag Jenis Nama Pokok Keadaan Taman Tindakan
281  Majlis Perbandaran Johor Baharu Tengah  LKHBMR184  Arca  Landskap Kejur  Baik  Hutan Bandar Mutiara Rini 
282  Majlis Perbandaran Johor Baharu Tengah  LKHBMR185  Arca  Landskap Kejur  Baik  Hutan Bandar Mutiara Rini 
283  Majlis Perbandaran Johor Baharu Tengah  PLHBMR391  Lampu taman  Perabot Landskap  Baik  Hutan Bandar Mutiara Rini 
284  Majlis Perbandaran Johor Baharu Tengah  PLHBMR392  Papan tanda  Perabot Landskap  Baik  Hutan Bandar Mutiara Rini 
285  Majlis Perbandaran Johor Baharu Tengah  PLHBMR393  Wakaf  Perabot Landskap  Baik  Hutan Bandar Mutiara Rini 
286  Majlis Perbandaran Johor Baharu Tengah  PLHBMR394  Alatan senaman riang  Landskap Kejur  Baik  Hutan Bandar Mutiara Rini 
287  Majlis Perbandaran Johor Baharu Tengah  PLHBMR395  Alatan senaman riang  Landskap Kejur  Baik  Hutan Bandar Mutiara Rini 
288  Majlis Perbandaran Johor Baharu Tengah  PLHBMR396  Alatan senaman riang  Landskap Kejur  Baik  Hutan Bandar Mutiara Rini 
289  Majlis Perbandaran Johor Baharu Tengah  PLHBMR397  Alatan senaman riang  Landskap Kejur  Baik  Hutan Bandar Mutiara Rini 
290  Majlis Perbandaran Johor Baharu Tengah  PLHBMR398  Papan tanda  Perabot Landskap  Baik  Hutan Bandar Mutiara Rini 
291  Majlis Perbandaran Johor Baharu Tengah  PLHBMR399  Papan tanda  Perabot Landskap  Baik  Hutan Bandar Mutiara Rini 
292  Majlis Perbandaran Johor Baharu Tengah  PLHBMR400  Wakaf  Perabot Landskap  Baik  Hutan Bandar Mutiara Rini 
293  Majlis Perbandaran Johor Baharu Tengah  PLHBMR401  Alatan senaman riang  Landskap Kejur  Baik  Hutan Bandar Mutiara Rini 
294  Majlis Perbandaran Johor Baharu Tengah  PLHBMR402  Alatan senaman riang  Landskap Kejur  Baik  Hutan Bandar Mutiara Rini 
295  Majlis Perbandaran Johor Baharu Tengah  PLHBMR403  Alatan senaman riang  Landskap Kejur  Baik  Hutan Bandar Mutiara Rini 
296  Majlis Perbandaran Johor Baharu Tengah  PLHBMR404  Papan tanda  Perabot Landskap  Baik  Hutan Bandar Mutiara Rini 
297  Majlis Perbandaran Johor Baharu Tengah  PLHBMR405  Papan tanda  Perabot Landskap  Baik  Hutan Bandar Mutiara Rini 
298  Majlis Perbandaran Johor Baharu Tengah  PLHBMR406  Papan tanda  Perabot Landskap  Baik  Hutan Bandar Mutiara Rini 
299      spotlight  Perabut Taman  Baik  Taman Rekreasi Tasik Pandan Teratai 
300  Majlis Perbandaran Johor Baharu Tengah  PLHBMR407  Spotlight  Perabot Landskap  Baik  Hutan Bandar Mutiara Rini