• logo-rasmi

    Jabatan Landskap Negara

    Kementerian Wilayah Persekutuan

    +603-4047 0000 | +603-4045 2415 | kpjln.kpkt@1govuc.gov.my

Carian

Senarai Landskap Kejur


Jumlah Rekod: 25,716
Bil PBT Kod Tag Jenis Nama Pokok Keadaan Taman Tindakan
21  Majlis Perbandaran Johor Baharu Tengah  PLHBMR244  Papan tanda  Perabot Landskap  Baik  Hutan Bandar Mutiara Rini 
22  Majlis Perbandaran Johor Baharu Tengah  PLHBMR245  Papan tanda  Perabot Landskap  Baik  Hutan Bandar Mutiara Rini 
23  Majlis Perbandaran Johor Baharu Tengah  PLHBMR246  Papan tanda  Perabot Landskap  Baik  Hutan Bandar Mutiara Rini 
24  Majlis Perbandaran Johor Baharu Tengah  PLHBMR247  Papan tanda  Perabot Landskap  Baik  Hutan Bandar Mutiara Rini 
25  Majlis Perbandaran Johor Baharu Tengah  PLHBMR248  Alatan senaman riang  Landskap Kejur  Baik  Hutan Bandar Mutiara Rini 
26  Majlis Perbandaran Johor Baharu Tengah  PLHBMR249  Alatan senaman riang  Landskap Kejur  Baik  Hutan Bandar Mutiara Rini 
27  Majlis Perbandaran Johor Baharu Tengah  KAHBMR84  Tong sampah  Perabot Landskap  Baik  Hutan Bandar Mutiara Rini 
28  Majlis Perbandaran Johor Baharu Tengah  KAHBMR85  Tong sampah  Perabot Landskap  Baik  Hutan Bandar Mutiara Rini 
29  Majlis Perbandaran Johor Baharu Tengah  PLHBMR250  Wakaf  Perabot Landskap  Baik  Hutan Bandar Mutiara Rini 
30  Majlis Perbandaran Johor Baharu Tengah  PLHBMR251  Wakaf  Perabot Landskap  Baik  Hutan Bandar Mutiara Rini 
31  Majlis Perbandaran Johor Baharu Tengah  KAHBMR86  Tong sampah  Perabot Landskap  Baik  Hutan Bandar Mutiara Rini 
32  Majlis Perbandaran Johor Baharu Tengah  LKHBMR132  Kotak tanaman + tempat duduk  Perabot Landskap  Baik  Hutan Bandar Mutiara Rini 
33  Majlis Perbandaran Johor Baharu Tengah  PLHBMR252  Papan tanda  Perabot Landskap  Baik  Hutan Bandar Mutiara Rini 
34  Majlis Perbandaran Johor Baharu Tengah  LKHBMR133  Tapak perkhemahan  Landskap Kejur  Baik  Hutan Bandar Mutiara Rini 
35  Majlis Perbandaran Johor Baharu Tengah  LKHBMR134  Tapak perkhemahan  Landskap Kejur  Baik  Hutan Bandar Mutiara Rini 
36  Majlis Perbandaran Johor Baharu Tengah  LKHBMR135  Tapak perkhemahan  Landskap Kejur  Baik  Hutan Bandar Mutiara Rini 
37  Majlis Perbandaran Johor Baharu Tengah  LKHBMR136  Tapak perkhemahan  Landskap Kejur  Baik  Hutan Bandar Mutiara Rini 
38  Majlis Perbandaran Johor Baharu Tengah  LKHBMR137  Tapak perkhemahan  Landskap Kejur  Baik  Hutan Bandar Mutiara Rini 
39  Majlis Perbandaran Johor Baharu Tengah  KAHBMR87  Tong sampah  Perabot Landskap  Baik  Hutan Bandar Mutiara Rini 
40  Majlis Perbandaran Johor Baharu Tengah  KAHBMR88  Utiliti  Landskap Kejur  Baik  Hutan Bandar Mutiara Rini