• logo-rasmi

    Jabatan Landskap Negara

    Kementerian Wilayah Persekutuan

    +603-4047 0000 | +603-4045 2415 | kpjln.kpkt@1govuc.gov.my

Carian

Senarai Landskap Kejur


Jumlah Rekod: 25,716
Bil PBT Kod Tag Jenis Nama Pokok Keadaan Taman Tindakan
81  Majlis Perbandaran Johor Baharu Tengah  PLHBMR275  Lampu taman  Perabot Landskap  Baik  Hutan Bandar Mutiara Rini 
82  Majlis Perbandaran Johor Baharu Tengah  PLHBMR276  Lampu taman  Perabot Landskap  Baik  Hutan Bandar Mutiara Rini 
83  Majlis Perbandaran Johor Baharu Tengah  PLHBMR277  Lampu taman  Perabot Landskap  Baik  Hutan Bandar Mutiara Rini 
84  Majlis Perbandaran Johor Baharu Tengah  KAHBMR96  Pondok pengawal  Kemudahan Awam  Baik  Hutan Bandar Mutiara Rini 
85  Majlis Perbandaran Johor Baharu Tengah  PLHBMR278  Lampu taman  Perabot Landskap  Baik  Hutan Bandar Mutiara Rini 
86  Majlis Perbandaran Johor Baharu Tengah  KAHBMR97  Tong sampah  Perabot Landskap  Baik  Hutan Bandar Mutiara Rini 
87  Majlis Perbandaran Johor Baharu Tengah  PLHBMR279  Wakaf  Perabot Landskap  Baik  Hutan Bandar Mutiara Rini 
88  Majlis Perbandaran Johor Baharu Tengah  KAHBMR98  Utiliti  Landskap Kejur  Baik  Hutan Bandar Mutiara Rini 
89  Majlis Perbandaran Johor Baharu Tengah  KAHBMR99  Tong sampah  Perabot Landskap  Baik  Hutan Bandar Mutiara Rini 
90  Majlis Perbandaran Johor Baharu Tengah  PLHBMR280  Spotlight  Perabot Landskap  Baik  Hutan Bandar Mutiara Rini 
91  Majlis Perbandaran Johor Baharu Tengah  LKHBMR149  Kotak tanaman + tempat duduk  Perabot Landskap  Baik  Hutan Bandar Mutiara Rini 
92  Majlis Perbandaran Johor Baharu Tengah  LKHBMR150  Kotak tanaman + tempat duduk  Perabot Landskap  Baik  Hutan Bandar Mutiara Rini 
93  Majlis Perbandaran Johor Baharu Tengah  LKHBMR151  Kotak tanaman + tempat duduk  Perabot Landskap  Baik  Hutan Bandar Mutiara Rini 
94  Majlis Perbandaran Johor Baharu Tengah  LKHBMR152  Kotak tanaman + tempat duduk  Perabot Landskap  Baik  Hutan Bandar Mutiara Rini 
95  Majlis Perbandaran Johor Baharu Tengah  PLHBMR281  Wakaf  Perabot Landskap  Baik  Hutan Bandar Mutiara Rini 
96  Majlis Perbandaran Johor Baharu Tengah  PLHBMR282  Wakaf  Perabot Landskap  Baik  Hutan Bandar Mutiara Rini 
97  Majlis Perbandaran Johor Baharu Tengah  LKHBMR153  Kotak tanaman + tempat duduk  Perabot Landskap  Baik  Hutan Bandar Mutiara Rini 
98  Majlis Perbandaran Johor Baharu Tengah  LKHBMR154  Kotak tanaman + tempat duduk  Perabot Landskap  Baik  Hutan Bandar Mutiara Rini 
99  Majlis Perbandaran Johor Baharu Tengah  LKHBMR155  Kotak tanaman + tempat duduk  Perabot Landskap  Baik  Hutan Bandar Mutiara Rini 
100  Majlis Perbandaran Johor Baharu Tengah  LKHBMR156  Kotak tanaman + tempat duduk  Perabot Landskap  Baik  Hutan Bandar Mutiara Rini