• logo-rasmi

    Jabatan Landskap Negara

    Kementerian Wilayah Persekutuan

    +603-4047 0000 | +603-4045 2415 | kpjln.kpkt@1govuc.gov.my

Carian

Senarai Landskap Kejur


Jumlah Rekod: 25,716
Bil PBT Kod Tag Jenis Nama Pokok Keadaan Taman Tindakan
161  Majlis Perbandaran Johor Baharu Tengah  KAHBMR110  Tong sampah  Perabot Landskap  Baik  Hutan Bandar Mutiara Rini 
162  Majlis Perbandaran Johor Baharu Tengah  PLHBMR324  Papan tanda  Perabot Landskap  Baik  Hutan Bandar Mutiara Rini 
163  Majlis Perbandaran Johor Baharu Tengah  KAHBMR111  Tong sampah  Perabot Landskap  Baik  Hutan Bandar Mutiara Rini 
164  Majlis Perbandaran Johor Baharu Tengah  LKHBMR164  Struktur  Landskap Kejur  Baik  Hutan Bandar Mutiara Rini 
165  Majlis Perbandaran Johor Baharu Tengah  PLHBMR325  Papan tanda  Perabot Landskap  Baik  Hutan Bandar Mutiara Rini 
166  Majlis Perbandaran Johor Baharu Tengah  PLHBMR326  Papan tanda  Perabot Landskap  Baik  Hutan Bandar Mutiara Rini 
167  Majlis Perbandaran Johor Baharu Tengah  PLHBMR327  Papan tanda  Perabot Landskap  Baik  Hutan Bandar Mutiara Rini 
168  Majlis Perbandaran Johor Baharu Tengah  PLHBMR328  Papan tanda  Perabot Landskap  Baik  Hutan Bandar Mutiara Rini 
169  Majlis Perbandaran Johor Baharu Tengah  PLHBMR329  Papan tanda  Perabot Landskap  Baik  Hutan Bandar Mutiara Rini 
170  Majlis Perbandaran Johor Baharu Tengah  KAHBMR112  Tong sampah  Perabot Landskap  Baik  Hutan Bandar Mutiara Rini 
171  Majlis Perbandaran Johor Baharu Tengah  KAHBMR113  Tong sampah  Perabot Landskap  Baik  Hutan Bandar Mutiara Rini 
172  Majlis Perbandaran Johor Baharu Tengah  KAHBMR114  Tong sampah  Perabot Landskap  Baik  Hutan Bandar Mutiara Rini 
173  Majlis Perbandaran Johor Baharu Tengah  KAHBMR115  Utiliti  Landskap Kejur  Baik  Hutan Bandar Mutiara Rini 
174  Majlis Perbandaran Johor Baharu Tengah  LKHBMR165  Dataran  Landskap Kejur  Baik  Hutan Bandar Mutiara Rini 
175  Majlis Perbandaran Johor Baharu Tengah  PLHBMR330  Papan tanda  Perabot Landskap  Baik  Hutan Bandar Mutiara Rini 
176  Majlis Perbandaran Johor Baharu Tengah  KAHBMR116  Utiliti  Landskap Kejur  Baik  Hutan Bandar Mutiara Rini 
177  Majlis Perbandaran Johor Baharu Tengah  PLHBMR331  Papan tanda  Perabot Landskap  Baik  Hutan Bandar Mutiara Rini 
178  Majlis Perbandaran Johor Baharu Tengah  KAHBMR117  Utiliti  Landskap Kejur  Baik  Hutan Bandar Mutiara Rini 
179  Majlis Perbandaran Johor Baharu Tengah  PLHBMR332  Papan tanda  Perabot Landskap  Rosak  Hutan Bandar Mutiara Rini 
180  Majlis Perbandaran Johor Baharu Tengah  KAHBMR118  Tong sampah  Perabot Landskap  Baik  Hutan Bandar Mutiara Rini