• logo-rasmi

    Jabatan Landskap Negara

    Kementerian Wilayah Persekutuan

    +603-4047 0000 | +603-4045 2415 | kpjln.kpkt@1govuc.gov.my

Carian

Pihak Berkuasa Tempatan


Bil Negeri Nama PBT Tindakan
121  Sarawak  Dewan Bandaraya Kuching Utara 
122  Sarawak  Majlis Bandaraya Kuching Selatan 
123  Sarawak  Majlis Daerah Dalat dan Mukah 
124  Sarawak  Majlis Daerah Kanowit 
125  Sarawak  Majlis Daerah Kapit 
126  Sarawak  Majlis Daerah Lawas 
127  Sarawak  Majlis Daerah Limbang 
128  Sarawak  Majlis Daerah Luar Bandar Sibu 
129  Sarawak  Majlis Daerah Lubok Antu 
130  Sarawak  Majlis Daerah Lundu 
131  Sarawak  Majlis Daerah Maradong dan Julau 
132  Sarawak  Majlis Daerah Marudi 
133  Sarawak  Majlis Daerah Matu-Daro 
134  Sarawak  Majlis Bandaraya Miri 
135  Sarawak  Majlis Perbandaran Padawan 
136  Sarawak  Majlis Daerah Samarahan 
137  Sarawak  Majlis Daerah Saratok 
138  Sarawak  Majlis Daerah Sarikei 
139  Sarawak  Majlis Daerah Serian 
140  Sarawak  Majlis Perbandaran Sibu