• logo-rasmi

    Jabatan Landskap Negara

    Kementerian Wilayah Persekutuan

    +603-4047 0000 | +603-4045 2415 | kpjln.kpkt@1govuc.gov.my

Carian

SENARAI PENYELIDIKAN - REKABENTUK TEKNOLOGI


Bil Nama Kategori Program Tahun (dd-mm-yyyy) Tindakan
21  PANDUAN PENANAMAN DAN PENJAGAAN BUNGA RAYA   Program Penyelidikan Rekabentuk  16-06-2017 
22  PANDUAN PENCEGAHAN PENYAKIT LEPTOSPIROSIS   Program Penyelidikan Teknologi  16-06-2017 
23  PENGURUSAN PEROSAK DAN PENYAKIT UTAMA 1  Program Penyelidikan Teknologi  16-06-2017 
24  PENGURUSAN PEROSAK DAN PENYAKIT UTAMA 2   Program Penyelidikan Teknologi  16-06-2017 
25  RAKAN TAMAN   Program Penyelidikan Teknologi  16-06-2017 
26  SERANGGA PEROSAK POKOK AMENITI 1   Program Penyelidikan Teknologi  16-06-2017 
27  SERANGGA PEROSAK POKOK AMENITI BHGN 2   Program Penyelidikan Teknologi  16-06-2017