• logo-rasmi

    Jabatan Landskap Negara

    Kementerian Wilayah Persekutuan

    +603-4047 0000 | +603-4045 2415 | kpjln.kpkt@1govuc.gov.my

Carian

Senarai Landskap Lembut


Jumlah Rekod: 93,117
Bil PBT Kod Tag Jenis Nama Pokok Keadaan Taman Tindakan
61  Majlis Perbandaran Johor Bahru Tengah  VHBMR60  Pokok Ameniti  Rain Tree, Pukul Lima, Cow Tamarind Samanea saman Baik  Hutan Bandar Mutiara Rini 
62  Majlis Perbandaran Johor Bahru Tengah  VHBMR61  Pokok Ameniti  Rain Tree, Pukul Lima, Cow Tamarind Samanea saman Baik  Hutan Bandar Mutiara Rini 
63  Majlis Perbandaran Johor Bahru Tengah  VHBMR62  Pokok Ameniti  Rain Tree, Pukul Lima, Cow Tamarind Samanea saman Baik  Hutan Bandar Mutiara Rini 
64  Majlis Perbandaran Johor Bahru Tengah  VHBMR63  Pokok Ameniti  Rain Tree, Pukul Lima, Cow Tamarind Samanea saman Baik  Hutan Bandar Mutiara Rini 
65  Majlis Perbandaran Johor Bahru Tengah  VHBMR64  Pokok Ameniti  Rain Tree, Pukul Lima, Cow Tamarind Samanea saman Baik  Hutan Bandar Mutiara Rini 
66  Majlis Perbandaran Johor Bahru Tengah  VHBMR65  Pokok Ameniti  Rain Tree, Pukul Lima, Cow Tamarind Samanea saman Baik  Hutan Bandar Mutiara Rini 
67  Majlis Perbandaran Johor Bahru Tengah  VHBMR66  Pokok Renek  Janda Kaya Putih Mussaenda philippica ‘Aurorae’ Baik  Hutan Bandar Mutiara Rini 
68  Majlis Perbandaran Johor Bahru Tengah  VHBMR67  Pokok Ameniti  Fern Tree, Fern-Leaf Tree Filicium decipiens Baik  Hutan Bandar Mutiara Rini 
69  Majlis Perbandaran Johor Bahru Tengah  VHBMR68  Pokok Ameniti  Fern Tree, Fern-Leaf Tree Filicium decipiens Baik  Hutan Bandar Mutiara Rini 
70  Majlis Perbandaran Johor Bahru Tengah  VHBMR69  Pokok Renek  Chinese fringe flower Loropetalum chinense var. rubrum Baik  Hutan Bandar Mutiara Rini 
71  Majlis Perbandaran Johor Bahru Tengah  VHBMR70  Pokok Ameniti  Tembusu Fagraea fragrans Baik  Hutan Bandar Mutiara Rini 
72  Majlis Perbandaran Johor Bahru Tengah  VHBMR71  Pokok Ameniti  Eugenia oleina, Kelat Paya Syzygium campanulatum Baik  Hutan Bandar Mutiara Rini 
73  Majlis Perbandaran Johor Bahru Tengah  VHBMR72  Pokok Ameniti  Eugenia oleina, Kelat Paya Syzygium campanulatum Baik  Hutan Bandar Mutiara Rini 
74  Majlis Perbandaran Johor Bahru Tengah  VHBMR73  Pokok Ameniti  Eugenia oleina, Kelat Paya Syzygium campanulatum Baik  Hutan Bandar Mutiara Rini 
75  Majlis Perbandaran Johor Bahru Tengah  VHBMR74  Pokok Ameniti  Tembusu Fagraea fragrans Baik  Hutan Bandar Mutiara Rini 
76  Majlis Perbandaran Johor Bahru Tengah  VHBMR75  Pokok Ameniti  Jelutong Dyera costulata Baik  Hutan Bandar Mutiara Rini 
77  Majlis Perbandaran Johor Bahru Tengah  VHBMR76  Pokok Ameniti  Jelutong Dyera costulata Baik  Hutan Bandar Mutiara Rini 
78  Majlis Perbandaran Johor Bahru Tengah  VHBMR77  Pokok Ameniti  Chengal Pasir Hopea odorata Baik  Hutan Bandar Mutiara Rini 
79  Majlis Perbandaran Johor Bahru Tengah  VHBMR78  Pokok Ameniti  Common Pulai Alstonia angustiloba Baik  Hutan Bandar Mutiara Rini 
80  Majlis Perbandaran Johor Bahru Tengah  VHBMR79  Pokok Ameniti  Common Pulai Alstonia angustiloba Baik  Hutan Bandar Mutiara Rini